เกี่ยวกับ Avinpower

Avertronics Energy BU ได้เริ่มต้นภาคพลังงานสีเขียวตั้งแต่ปี 2558 ในฐานะผู้รวบรวมระบบเก็บพลังงานเราพยายามเทคโนโลยีใหม่เพื่อให้ ECO และการถ่ายโอนพลังงานที่สะอาดเพื่อการใช้งานที่หลากหลาย

ข่าว