บ้าน คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

เพราะเหตุใดการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จึงไม่ค่อยดี ?

ตรวจสอบให้ชัดเจนว่าแผงโซลาร์เซซล์ไม่มีผุ่นและวางตัวถังรถไว้ในบริเวณที่มีแสงสว่างให้เพียงพอ

แผงโซลาร์เซซล์มีผุ่นและสิ่งสกปรกความรักษาอย่างไร?

โปรดใช้น้ำสะอาดและผ้าในการทำความสะอาด

เมือแรงดันกล่องไฟDC ไม่ได้out put?

โปรดตรวจสอบสวิตช์เปิดอยู่หรือไม่

เมือTimerไม้ได้ทำงานขยับ?

โปรดตรวจสอบสายปิดอยู่หรือไม่และแบตเตอรี่ถูกชาร์หรือไม่

แผงโซลาร์เซซล์ที่เปิดอยู่จะติดหรือไม่?

โดยการใช้สเปรย์บนเสาแก๊สเป็นประจำเพือการบำรุงรักษา

เมือบนล้อติดผุ่นหรือดินควรแก้ไขอย่างไร?

หมั่นทำความสะอาดบนล้อเป็นประจำโดยใช้น้ำมันสำหรับรางเลือนการรักษา

ความดันลมยางปกติอยู่ในช่วงใด?

35psi~40ps

ไฟLEDไม่ส่วางขึ้น?

ตรวจสอบTimerใช้งานปกติหรือไม่
1 | 2 | 3