บ้าน ข่าว ฟิล์ม วันที่ 09.03 ทางAvertronics ได้จัดทะเบียนOTC

วันที่ 09.03 ทางAvertronics ได้จัดทะเบียนOTC

092020-03
วันที่ 09.03 ทางAvertronics ได้จัดทะเบียนOTC
วันที่ 09.03.201เป็นวันสำคัญชอง Avertronics ก่อตั้งมาเวลา34ปีได้สร้างความสำเร็จครั้งใหม่อีกครั้ง จดทะเบียนOTC
Avertronicsจะพยายามต่อไปในอนาคต นอกเหนือจากการให้บริการลูกค้าที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วยังเป็นการปกป้องสิทธิและผลประโยขน์ของนักลงทุนผู้ถือหุ้น และเป็นการวางช่อนทางสำหรับการดำเนินที่ยั่งยืน ให้ติดตาม
FB Avertronics https://www.facebook.com/avinlife/