บ้าน ข่าว ฟิล์ม การเปิดสาขาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมการจัดสัมมนาเปิดตัวผลิตภัณฑ์

การเปิดสาขาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมการจัดสัมมนาเปิดตัวผลิตภัณฑ์

092019-04
การเปิดสาขาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมการจัดสัมมนาเปิดตัวผลิตภัณฑ์


ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมได้เพิ่มขึ่นและทั่วโลกเริ่มให้ความสำคัญกับ อุตสาหกรรมพลังงานสีเขียว พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเรียกว่าการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์และมลพิษเป็นศูนย์ถือได้ว่าเป็นจุดสำคัญของการพัฒนาจากธรรมมชาติ Avertronicsมาจากประเทศไต้หวัน ได้ร่วมมือการบริษัทอเมริกา ได้การทำงานวิจัยพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ การจัดเก็บพลังงานระบบยานยนต์ ระบบอเนกประสงค์ กลายเป็นบริษัทไต้หวันครั้งแรกที่ก้าวสู้อุตสาหกรรมพลังงานสีเขียวครั้งยิ่งใหญ่